Skip to content

برچسب: چند خط کد

تبدیل رشته به عدد (Convert String to int) در جاوا

تبدیل رشته به عدد (Convert String to int) در جاوا: در جاوا از Integer.parseInt() برای تبدیل رشته به عدد استفاده میکنیم. ۱٫ Integer.parseInt() String number = “10”; int result = Integer.parseInt(number); System.out.println(result); و یا به جای آن از Integer.valueOf() برای بدست آوردن…

۷ Comments